Nieuws

10 januari 2020
CBS buurten en wijken beschikbaar
De kaartlaag met buurtgrenzen, wijkgrenzen en gemeentegrenzen van het CBS over het jaar 2019 zijn beschikbaar via Geo4OOV. Buurten en Wijken bevat de gebieden (polygonen) van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
09 januari 2020
Dataset BAG huisnummers bijgewerkt
De dataset met huisnummers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is bijgewerkt (december 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat de locaties van adressen uit de BAG en de daarbij behorende attributen.
06 januari 2020
Dataset vaste en drijvende markeringen is bijgewerkt
De datasets van vaste en drijvende markeringen van Rijkswaterstaat zijn bijgewerkt per januari 2020. De datasets bevat locaties (punten) van vaste en drijvende markeringen langs vaarwater.
03 januari 2020
Hoogspanningsnetwerken van Tennet bijgewerkt en beschikbaar
De dataset met hoogspanningsnetwerken van Tennet is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat gegevens over hoogspanningskabels en -leidingen, masten, stations, bliksemdraden en opstijgpunten met een spanningsniveau van 110kV en hoger.
02 januari 2020
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (december 2019) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.

Pagina's