Nieuws

januari 2019
Grenzen gemeenten en provincies zijn bijgewerkt
De grenzen van gemeenten en provincies zijn bijgewerkt met de stand van 1 januari 2019. De grenzen zijn voorlopig; eind februari worden de definitieve grenzen verwacht van het Kadaster.
december 2018
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (december 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
december 2018
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (december 2018) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
december 2018
Dataset Antenneregister is bijgewerkt
De landelijke dataset Antenneregister is bijgewerkt (december 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag bevat locaties van 45.744 zendpunten, variërend van GSM en UMTS tot LTE netwerken.
december 2018
Dataset Drijvende Markeringen is bijgewerkt
De dataset Markeringen Drijvend is bijgewerkt (december 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat locaties (punten) van alle drijvende markeringen langs vaarwegen.

Pagina's