Contact

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg.

De landelijke basisvoorziening Geo4OOV wordt beheerd bij het NIPV.

Het NIPV is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland.  Lees meer over de taken en ambities van het NIPV: https://nipv.nl/taken-en-ambitie/

Het NIPV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het NIPV eeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij het NIPV werken ruim 300 medewerkers.

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het Algemeen Bestuur van het NIPV. Zij kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse gang van zaken.

Wilt u meer informatie of met uw expertise een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op via geodata@nipv.nl

 

Nieuws RSS feed Geo4OOV