Nieuws november 2018

05 november 2018
Noordzee datasets zijn bijgewerkt
De dataset 'Noordzee' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat ankergebieden, boorplatforms, windparken en buisleidingen.
05 november 2018
Bijgewerkte dataset RRGS is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie oktober 2018.
01 november 2018
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per eind oktober 2018 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS en WFS. De stijl van de brandkranen is gewijzigd ten opzichte van de levering brandkranen in juli 2018