Nieuws april 2017

21 april 2017
Nieuwe dataset gebieden Netbeheerders Elektriciteit is beschikbaar
De nieuwe dataset Netbeheerders elektriciteit is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat gebieden van Netbeheerders van elektriciteit in heel Nederland.
20 april 2017
OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS
De kaartlagen OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS Plot / Viewer. De kaartlagen kunnen als achtergrond kaartlagen worden gebruikt en bevatten topografische gegevens. Ook is er nu 'hillshading' zichtbaar in de kaartlagen.
20 april 2017
Dataset Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (april 2017) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is beschikbaar. De LRKP dataset bevat locaties van Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Gastouders en Buitenschoolse opvang.
14 april 2017
Bijgewerkte dataset risicogevende objecten en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV.
13 april 2017
Nieuwe instructie 'Kernregistratie Objecten en QGIS: visualisatie' gepubliceerd op Geo4OOV website
De instructie 'Werken met QGIS en Kernregistratie Objecten (KRO): visualisatie' is gepubliceerd en geplaatst onder het kopje 'Tips' op de Geo4OOV website.

Pagina's