Nieuws april 2020

23 april 2020
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (april 2020) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
23 april 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (april 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
22 april 2020
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per eind april 2020 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS en WFS. De legenda van de bijgewerkte brandkranen dataset is hieronder afgebeeld:
03 april 2020
Grenzen netbeheerders gas, elektriciteit en drinkwater bijgewerkt
De kaartlaag met grenzen van Netbeheerders is bijgewerkt per april 2020. De dataset is onderverdeeld in verschillende kaartlagen; grenzen van netbeheerders gas en grenzen van netbeheerders elektriciteit. Ook de dataset met de verzorgingsgebieden van drinkwaterbedrijven is bijgewerkt.
01 april 2020
Kaartlaag Zelfredzaamheid
Met deze kaartlaag zie je in één oogopslag waar zich verminderd zelfredzame personen bevinden en kunt daar rekening mee houden wanneer je nieuw beleid maakt of daarover adviseert. Het filmpje geeft je uitleg over de kaartlaag.