Nieuws juli 2017

31 juli 2017
Dataset Bebouwde kommen beschikbaar via Geo4OOV
De dataset "Bebouwde Kommen" is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset is een extractie uit de BRT en bevat de omtrekken van bebouwd gebied met de daarbij behorende naamgeving.
31 juli 2017
Dataset grenzen van Waterschappen is bijgewerkt
De dataset 'Waterschappen grenzen' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV.
31 juli 2017
Bijgewerkte dataset Dijkringen is beschikbaar
De dataset 'Dijkringen' uit de risicokaart is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV.
31 juli 2017
Woonplaatsgrenzen uit de BAG bijgewerkt en beschikbaar
De dataset Woonplaatsgrenzen, een extractie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (juli 2017), is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV.
31 juli 2017
Nieuwe dataset Markeringen Vast is beschikbaar
De dataset met locaties van vaste markeringen langs vaarwater van Rijkswaterstaat is nu beschikbaar via Geo4OOV. De datasets vormt samen met de dataset "Markeringen Drijvend" informatie voor de scheepvaart en bevat onder meer verlichting, bakens en seinen.

Pagina's