Nieuws

21 oktober 2021
Kaartlaag Dijkringen is bijgewerkt
De dataset van Dijkringen op Geo4OOV is bijgewerkt per oktober 2021.
04 oktober 2021
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (september 2021) via Geo4OOV.
04 oktober 2021
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (september 2021) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
04 oktober 2021
Bijgewerkte dataset kilometerraaien is beschikbaar
De bijgewerkte versie van de dataset Kilometerraaien (september 2021) is beschikbaar via Geo4OOV.
04 oktober 2021
Buisleidingen uit het RRGS bijgewerkt
De dataset buisleidingen uit het Risicoregister Gevaarlijke stoffen (RRGS) is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. 

Pagina's