Nieuws

juli 2018
Dataset Vaste Markeringen bijgewerkt
De dataset Markeringen Drijvend is bijgewerkt (juni 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat locaties (punten) van alle drijvende markeringen langs vaarwegen.
juli 2018
Dataset Drijvende Markeringen is bijgewerkt
De dataset Markeringen Drijvend is bijgewerkt (juni 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat locaties (punten) van alle drijvende markeringen langs vaarwegen.
juli 2018
Hoogtelijnen uit Top10NL zijn bijgewerkt
De dataset Hoogtelijnen is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset is ontrokken aan de Top10NL dataset van het Kadaster en geeft met intervallen van 2,5 meter de hoogte weer ten opzichte van NAP.
juli 2018
Dataset bebouwde kommen bijgewerkt
De dataset "Bebouwde Kommen" is bijgewerkt (juni 2018) via Geo4OOV. De dataset is een extractie uit de BRT /TOP10NL en bevat de omtrekken van bebouwd gebied met de daarbij behorende naamgeving.
juli 2018
Dataset hectometerpaaltjes is bijgewerkt
De dataset met Hectometerpaaltjes (juni 2018) langs de rijks- en hoofdwegen is bijgewerkt. De hectometerpaaltjes geven achter de hectometerwaarde aan of de paal zich aan de rechter- of linkerkant van de weg bevindt. De data geeft de situatie weer zoals deze op de bordjes staat.

Pagina's