Nieuws september 2014

01 oktober 2014
i-NUP Buzz Tour over (geo)data
De vierde i-NUP Buzz Tour vond plaats op 29 september. Het centrale thema was gebruik van (geo)data bij preventie, bestrijding en nazorg van incidenten en rampen.
06 september 2014
Twee nieuwe factsheets Geo4OOV
Binnen de wereld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt de vraag naar geografische informatie steeds meer toe. Onder regie van het Veiligheidsberaad wordt op dit moment de basisvoorziening Geo verder ontwikkeld.
05 september 2014
NIM vormt kern klankbordgroep Geo4OOV
Sinds 18 september 2014 heeft het Netwerk Informatie Management (NIM) de rol op zich genomen om de kern te vormen van de klankbordgroep Geo4OOV.
04 september 2014
Buzz Tour i-NUP
Het overheidsbrede programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) omvat de implementatie van meer dan 20 ICT-bouwstenen.
03 september 2014
Edward Mac Gillavry productmanager bij Geo4OOV
Sinds 1 september 2014 is Edward Mac Gillavry als productmanager Geo4OOV werkzaam bij het IFV in Woerden.

Pagina's