Nieuws januari 2020

27 januari 2020
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per eind januari 2020 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS en WFS. De legenda van de bijgewerkte brandkranen dataset is hieronder afgebeeld:
21 januari 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (januari 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
21 januari 2020
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (januari 2020) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
14 januari 2020
Dataset Antenneregister is bijgewerkt
De landelijke dataset Antenneregister is bijgewerkt (november 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag bevat locaties zendpunten, variërend van GSM en UMTS tot LTE netwerken.
10 januari 2020
CBS buurten en wijken beschikbaar
De kaartlaag met buurtgrenzen, wijkgrenzen en gemeentegrenzen van het CBS over het jaar 2019 zijn beschikbaar via Geo4OOV. Buurten en Wijken bevat de gebieden (polygonen) van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.

Pagina's