Nieuws

december 2018
Dataset Vaste Markeringen is bijgewerkt
De dataset Vaste Markeringen van Rijkswaterstaat is bijgewerkt. De datasets bevat locaties (punten) van vaste markeringen langs vaarwater.
december 2018
Dataset met diergegevens agrarische stallen bijgewerkt en beschikbaar
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van agrarische stallen ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s.
december 2018
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister (NHR) zijn bijgewerkt en beschikbaar (november 2018) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
december 2018
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (november 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
november 2018
Noordzee datasets zijn bijgewerkt
De dataset 'Noordzee' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat ankergebieden, boorplatforms, windparken en buisleidingen.

Pagina's