Nieuws

juli 2018
Dataset met diergegevens schapen en geiten per agrarisch bedrijf beschikbaar
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van aantallen schapen en geiten per bedrijf ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s.
juli 2018
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per juli 2018. Locaties van brandkranen werden tot voor kort door de diverse drinkwaterbedrijven geleverd aan de veiligheidsregio’s.
juli 2018
Dataset Dijkringen is bijgewerkt
De dataset van Dijkringen op Geo4OOV is bijgewerkt. Er zijn twee kaartlagen beschikbaar, één met de buitenlijnen van dijkringen en één met vlakken van de dijkringgebieden.
juli 2018
WAS-sirene contouren beschikbaar
Op verzoek van vele veiligheidsregio's is er een kaartlaag gemaakt met contouren rond de locaties van WAS-sirenes. De contouren beslaan een gebied met een straal van 800 meter vanaf de WAS-sirenelocatie. Let op: de afstand van 800 meter is indicatief!
juli 2018
Dataset Fietsknooppunten is geactualiseerd
De geactualiseerde versie (juni 2018) van de dataset Fietsknooppunten is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat het landelijke fietsroutenetwerk en de knooppunten (met knooppuntnummers) die de fietsroutes met elkaar verbinden.

Pagina's