Nieuws

maart 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (februari 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
maart 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (februari 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
februari 2019
Datasets spoorinformatie ProRail bijgewerkt en beschikbaar
De datasets met spoorinformatie van ProRail zijn bijgewerkt naar de laatste versie (februari 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De datasets bevatten naast de spoorgeometrie ook objecten gebouwen, risicotrajecten en toegangsmogelijkheden- en beperkingen op en rond het spoor.
februari 2019
QGIS 3 en WFS services
Recent zijn er enkele meldingen van gebruikers geweest waaruit bleek dat verschillende versies van QGIS 3 niet goed omgaan met beveiligde webservices zoals WFS services van Geo4OOV. De kaartlagen kunnen niet goed worden binnengehaald en / of geven foutmeldingen.
februari 2019
OOV Points of Interest (POI's) dataset bijgewerkt
De bijgewerkte versie (februari 2019) van de landelijke dataset voor OOV POI’s is beschikbaar. De dataset bevat locaties die van belang zijn voor Openbare Orde en Veiligheid; zoals brandweerkazernes, gemeentehuizen, ziekenhuizen en KNRM boothuizen.

Pagina's