Nieuws juni 2017

26 juni 2017
Dataset Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juni 2017) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is beschikbaar. De LRKP dataset bevat locaties van Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Gastouders en Buitenschoolse opvang.
26 juni 2017
Dataset Fietsknooppunten is geactualiseerd
De geactualiseerde versie (juni 2017) van de dataset Fietsknooppunten is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat het landelijke fietsroutenetwerk en de knooppunten (met knooppuntnummers) die de fietsroutes met elkaar verbinden.
26 juni 2017
Dataset Antenneregister is bijgewerkt
De landelijke dataset Antenneregister is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag bevat locaties van 44.087 zendpunten, variërend van GSM en UMTS tot LTE netwerken.
26 juni 2017
Dataset Hectometerpaaltjes is bijgewerkt
De dataset met Hectometerpaaltjes (juni 2017) langs de rijks- en hoofdwegen is bijgewerkt. De hectometerpaaltjes geven achter de hectometerwaarde aan of de paal zich aan de rechter- of linkerkant van de weg bevindt. De data geeft de situatie weer zoals deze op de bordjes staat.