Nieuws maart 2018

27 maart 2018
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartservice van het Handelsregister (NHR) is bijgewerkt en beschikbaar (maart 2018) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
22 maart 2018
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (maart 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen in het register opgenomen als kinderdagverblijf en heet het register niet langer LRKP, maar LRK.
19 maart 2018
Bijgewerkte dataset Kilometerraaien is beschikbaar
De bijgewerkte versie van de dataset Kilometerraaien is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset geeft de locaties van kilometerraaien op vaarwegen van grote rivieren, kanalen en meren weer.
05 maart 2018
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (februari 2018) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
05 maart 2018
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartservice van het Nieuw Handelsregister (NHR) is bijgewerkt en beschikbaar (februari 2018) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Nieuw Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.