Nieuws april 2019

26 april 2019
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (april 2019) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS dienst. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
24 april 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (april 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
17 april 2019
Bijgewerkte dataset RRGS is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie april 2019.
15 april 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (april 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
15 april 2019
Bijgewerkte dataset Kilometerraaien is beschikbaar
De bijgewerkte versie van de dataset Kilometerraaien (april 2019) is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset geeft de locaties van kilometerraaien op vaarwegen van grote rivieren, kanalen en meren weer.

Pagina's