Nieuws mei 2019

24 mei 2019
Waterdiepte gegevens van Rijkswaterstaat beschikbaar via Geo4OOV
Gegevens van de diepte van grote bevaarbare wateren zoals kanalen en rivieren, zijn nu via Geo4OOV beschikbaar. De gegevens, die ingemeten worden door Rijkswaterstaat, zijn nog niet helemaal volledig en zullen dit jaar en volgend jaar verder worden aangevuld..
21 mei 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (mei 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
17 mei 2019
Dataset met diergegevens schapen en geiten per agrarisch bedrijf bijgewerkt
De kaartlaag 'Aantal schapen en geiten per bedrijf' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV.
14 mei 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (mei 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
03 mei 2019
KNMI waarneemstations en windverwachtingen beschikbaar
Geo4OOV is begonnen met een proef om gegevens over het actuele en verwachte weer beschikbaar te stellen via Geo4OOV.  Met het KNMI zijn we in overleg om meer nauwkeurige data ter beschikking te stellen. De eerste datasets die nu beschikbaar zijn via Geo4OOV:

Pagina's