Nieuws december 2020

23 december 2020
Bijgewerkte dataset RRGS is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' uit de Risicokaart is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie december 2020.
18 december 2020
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (december 2020) via Geo4OOV.
18 december 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (december 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
11 december 2020
Dataset met diergegevens agrarische stallen bijgewerkt en beschikbaar
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van agrarische stallen ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s.
08 december 2020
Dieptecontouren havens Rotterdam beschikbaar
Naast de dieptecontouren van Rijkswaterstaat, die via Geo4OOV landelijk zijn ontsloten, zijn ook de dieptegegevens van de havens in Rotterdam beschikbaar. Evenals de Rijkswaterstaat dieptecontouren zijn deze contouren gecategoriseerd op een bepaald aantal meters.

Pagina's