Nieuws maart 2015

05 maart 2015
Bezoek veiligheidsregio’s voor Programma Geo
Vanuit het project Geo4OOV worden de komende tijd regiobezoeken ingepland om vraag en aanbod van de basisvoorziening Geo in beeld te brengen. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een landelijke basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.
04 maart 2015
Promotiefilmpje BRT beschikbaar
De Basisregistratie Topografie of BRT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie. De BRT is, kort gezegd, de digitale versie van de topografische kaartbladen van het Kadaster.
03 maart 2015
Geactualiseerde Factsheets Geo4OOV beschikbaar
Binnen de wereld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt de vraag naar geografische informatie steeds meer toe. Onder regie van het Veiligheidsberaad wordt op dit moment de basisvoorziening Geo opgenomen in een programmaplan Geo.
02 maart 2015
Eerste regiobezoeken basisvoorziening Geo
Vanuit het project Geo4OOV vinden in de komende tijd regiobezoeken plaats om vraag en aanbod van de basisvoorziening Geo in beeld te brengen. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een landelijke basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.
01 maart 2015
Bezoek Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen
Op vrijdag 20 maart werd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een werkbezoek gebracht aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).