Nieuws oktober 2019

oktober 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (oktober 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
oktober 2019
Dataset BAG huisnummers bijgewerkt
De dataset met huisnummers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is bijgewerkt (oktober 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat de locaties van adressen uit de BAG en de daarbij behorende attributen.
oktober 2019
Dataset vaste en drijvende markeringen is bijgewerkt
De datasets van vaste en drijvende markeringen van Rijkswaterstaat zijn bijgewerkt per oktober 2019. De datasets bevat locaties (punten) van vaste en drijvende markeringen langs vaarwater.