Nieuws april 2018

30 april 2018
Dataset met diergegevens agrarische stallen bijgewerkt en beschikbaar
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van agrarische stallen ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s.
30 april 2018
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartservice van het Handelsregister (NHR) is bijgewerkt en beschikbaar (april 2018) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
30 april 2018
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (april 2018) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
19 april 2018
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (april 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen in het register opgenomen als kinderdagverblijf en heet het register niet langer LRKP, maar LRK.
19 april 2018
Bijgewerkte dataset risicogevende objecten en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie april 2018.

Pagina's