Nieuws september 2020

18 september 2020
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (september 2020) via Geo4OOV.
18 september 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (september 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
18 september 2020
Noordzee datasets zijn bijgewerkt
De dataset 'Noordzee' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV per 15 september 2020. De dataset bevat ankergebieden, boorplatforms, windparken en buislei
14 september 2020
Datasets spoorinformatie ProRail bijgewerkt en beschikbaar
De datasets met spoorinformatie van ProRail zijn bijgewerkt naar de laatste versie (september 2020) en beschikbaar via Geo4OOV.
14 september 2020
Dataset Hectometerpaaltjes is bijgewerkt
De dataset met Hectometerpaaltjes (september 2020) van Rijkswaterstaat langs de rijks- en hoofdwegen is bijgewerkt.