Dataset met diergegevens agrarische stallen bijgewerkt en beschikbaar

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van agrarische stallen ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s. De kaartlaag 'gem_aantal_dieren_stal' is bijgewerkt en toont per stal het gemiddeld aantal dieren per diersoort over het jaar 2020.

 

 

 

 

 

Daarnaast is ook de gegevensset van agrarische bedrijven met schapen en geiten beschikbaar via Geo4OOV in de kaartlaag: 'aantal_schapen_geiten_per_bedrijf'. Deze gegevens zijn niet beschikbaar per stal, maar per agrarisch bedrijf.