Nieuws

17 augustus 2020
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (augustus 2020) via Geo4OOV.
17 augustus 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (augustus 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
10 augustus 2020
Dataset Dijkringen is bijgewerkt
De dataset van Dijkringen op Geo4OOV is bijgewerkt per augustus 2020. Er zijn twee kaartlagen beschikbaar, één met de buitenlijnen van dijkringen en één met vlakken van de dijkringgebieden.
10 augustus 2020
Dataset bebouwde kommen bijgewerkt
De dataset "Bebouwde Kommen" is bijgewerkt (augustus 2020) via Geo4OOV. De dataset is een extractie uit de BRT /TOP10NL en bevat de omtrekken van bebouwd gebied met de daarbij behorende naamgeving.
10 augustus 2020
Hoogtelijnen uit TOP10NL zijn bijgewerkt
De dataset Hoogtelijnen is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset is ontrokken aan de Top10NL dataset van het Kadaster en geeft met intervallen van 2,5 meter de hoogte weer ten opzichte van NAP.

Pagina's