Instructies en Tips

Deze webpagina bevat een verzameling van instructies en tips waarmee de gebruiker van de Geo4OOV website de services van Geo4OOV doelmatig kan gebruiken. De handleidingen bevatten uitleg over het gebruik van Geo4OOV geodata en services in combinatie met het programma QGIS.

Tips

Tip: Help de kaart verbeteren door terug te melden

De kaarten die Geo4OOV ter beschikking stelt via de catalogus komen uit landelijke bronbestanden zoals de BRT, BGT en de BAG. Deze laatstgenoemde bronbestanden worden onderhouden door het Kadaster. Het Kadaster biedt de mogelijkheid fouten / aanvullingen van deze bronbestanden terug te melden om zo de kwaliteit van de bron te verhogen. Deze terugmeldingen kunnen worden gedaan via de website www.verbeterdekaart.nl.