Nieuws februari 2015

02 februari 2015
Kaders programma Geo
Het programma Geo is een prioritair onderdeel van het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015 – 2020. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.
01 februari 2015
Henri Lenferink over informatievoorziening in 2020
In vrijwel alle evaluatierapporten over incidenten of crises komt naar voren dat de informatievoorziening beter kan. In artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s staat dat de besturen van veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor een uniforme informatie- en communicatievoorziening. De veiligheidsregio’s bereiden daarom een gemeenschappelijk programma Informatievoorziening voor.