Nieuws augustus 2021

27 augustus 2021
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (augustus 2021) via Geo4OOV.
27 augustus 2021
Kaartlaag Zelfredzaamheid bijgewerkt en beschikbaar
27 augustus 2021
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten beschikbaar
De bijgewerkte versie (augustus 2021) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service.
27 augustus 2021
Dataset Landelijke Register Kinderopvang is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (augustus 2021) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
27 augustus 2021
BAG dataset bijgewerkt en beschikbaar

Pagina's