Nieuws januari 2019

28 januari 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (januari 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
25 januari 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (januari 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
25 januari 2019
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (december 2018) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS dienst. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
25 januari 2019
Grenzen veiligheidsregio's, GGD regio's en politie eenheden zijn bijgewerkt
De grenzen van veiligheidsregio's, GGD regio's en politie eenheden zijn bijgewerkt met de stand van 1 januari 2019.
15 januari 2019
Grenzen gemeenten en provincies zijn bijgewerkt
De grenzen van gemeenten en provincies zijn bijgewerkt met de stand van 1 januari 2019. De grenzen zijn voorlopig; eind februari worden de definitieve grenzen verwacht van het Kadaster.