Nieuws augustus 2019

21 augustus 2019
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (augustus 2019) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS service. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
16 augustus 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (augustus 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
15 augustus 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (augustus 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
15 augustus 2019
Dataset BAG huisnummers bijgewerkt
De dataset met huisnummers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is bijgewerkt (augustus 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat de locaties van adressen uit de BAG en de daarbij behorende attributen.
09 augustus 2019
Datasets spoorinformatie ProRail bijgewerkt en beschikbaar
De datasets met spoorinformatie van ProRail zijn bijgewerkt naar de laatste versie (augustus 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De datasets bevatten naast de spoorgeometrie ook objecten gebouwen, risicotrajecten en toegangsmogelijkheden- en beperkingen op en rond het spoor.