Nieuws

18 juli 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juli 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
18 juli 2019
Dataset Antenneregister is bijgewerkt
De landelijke dataset Antenneregister is bijgewerkt (juli 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag bevat locaties van 46.603 zendpunten, variërend van GSM en UMTS tot LTE netwerken.
11 juli 2019
Informatieproduct Zelfredzaamheid nu beschikbaar
In samenwerking met de Omgevingsdiensten (via het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid) werken de Veiligheidsregio’s aan twee informatieproducten in het kader van het nieuwe Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL): “Bestrijdbaarheid” en “Zelfredzaamheid”.
05 juli 2019
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (juni 2019) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS dienst. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
05 juli 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (juni 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.

Pagina's