Nieuws januari 2015

03 januari 2015
Nieuwe release Geo4OOV admin
Eind januari wordt de nieuwe release van de Geo4OOV admin module in gebruik genomen. Veiligheidsregio’s kunnen dan feature informatie analyseren en opmaken. Een behoefte die veel werd gehoord.
02 januari 2015
Inventarisatie: Brandkraanlocaties landelijk
Steeds meer veiligheidsregio’s zien graag hun brandkraanlocaties als webservice op Geo4oov.nl.
01 januari 2015
Waterdieptes Rijkswaterstaat
Gesprekken op directieniveau tussen Rijkswaterstaat en Brandweer Nederland hebben geleid tot afspraken over het uitwisselen van locatiegebaseerde datasets.