Nieuws

18 december 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (december 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
11 december 2020
Dataset met diergegevens agrarische stallen bijgewerkt en beschikbaar
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van agrarische stallen ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s.
08 december 2020
Dieptecontouren havens Rotterdam beschikbaar
Naast de dieptecontouren van Rijkswaterstaat, die via Geo4OOV landelijk zijn ontsloten, zijn ook de dieptegegevens van de havens in Rotterdam beschikbaar. Evenals de Rijkswaterstaat dieptecontouren zijn deze contouren gecategoriseerd op een bepaald aantal meters.
07 december 2020
Berijdbare paden landelijk beschikbaar
Data bevat een selectie van paden en onverharde wegen die toegankelijk zijn voor hulpvoertuigen bij natuurbrand. De selectie is gemaakt uit de TOP10NL. De styling is ontleend aan Herijking kaartlegenda natuurbrand 2019.
03 december 2020
Bijgewerkte dataset kilometerraaien is beschikbaar
De bijgewerkte versie van de dataset Kilometerraaien (december 2020) is beschikbaar via Geo4OOV.

Pagina's