Nieuws

02 juli 2021
Kaartlaag Zelfredzaamheid bijgewerkt en beschikbaar
De kaartlaag Zelfredzaamheid is bijgewerkt per begin juli 2021 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS. Voor Veiligheidsregio's is de kaartlaag ook als WFS beschikbaar.
02 juli 2021
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (juni 2021) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service.
02 juli 2021
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (juni 2021) via Geo4OOV.
02 juli 2021
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juni 2021) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
10 juni 2021
BAG 2.0 beschikbaar als WFS en WMS
De datasets van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, bestaand uit de lagen 'pand', 'ligplaats', 'standplaats' 'verblijfsobject', 'woonplaats' zijn beschikbaar in de BAG 2.0 versie.

Pagina's