Nieuws juli 2020

31 juli 2020
Veiligheidsafstanden nabij hoogspanning beschikbaar
In de Handreiking brandweeroptreden nabij elektriciteit is gespecificeerd dat er afstand gehouden moet worden bij diverse activiteiten rond hoogspanning.
23 juli 2020
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per eind juli 2020 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS en WFS. De legenda van de bijgewerkte brandkranen dataset is hieronder afgebeeld:
23 juli 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juli 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
23 juli 2020
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (juli 2020) via Geo4OOV.
10 juli 2020
Kaartlaag Zelfredzaamheid bijgewerkt en beschikbaar

Pagina's