Nieuws oktober 2023

30 oktober 2023
Kernregistratie Objecten oktober 2023 bijgewerkt in Geo4OOV
De bijgewerkte versie (oktober 2023) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
30 oktober 2023
Kernregistratie Eigen Locaties beschikbaar in Geo4OOV
De kaartlaag Objecten:Kernregistraties Eigen Locaties is vanaf vandaag beschikbaar in Geo4OOV. De Kernregistratie Eigen Locaties bevat brandweerkazernes, ambulanceposten, locaties van veiligheidsregio's, meldkamers en politiebureaus.
24 oktober 2023
Kaartlaag ondergrondse bebouwing beschikbaar in Geo4OOV
De kaartlaag ondergrondse bebouwing is beschikbaar in Geo4oov. Deze kaart kan worden gevonden in de groep 'Objecten'. De dataset is het resultaat van een eenmalige analyse op data uit de BRT (Top10nl), Openstreetmap, BGT en andere bronnen.
12 oktober 2023
Landelijke dataset Brandkraanlocaties is bijgewerkt
Landelijke dataset Brandkraanlocaties is bijgewerkt per oktober 2023. De data is beschikbaar als WFS en WMS service in Geo4OOV
10 oktober 2023
KRO Panden Kwetsbaarheid is nu beschikbaar op Geo4OOV
Onder de groep Objecten is de kaartlaag KRO Panden Kwetsbaarheid beschikbaar gesteld. Per pand worden onderliggende adressen met een relevante objecttypering vergeleken. Aan de hand van de maximale kwetsbaarheid wordt een indicatie/kleur gegeven aan het pand.