Nieuws juli 2019

30 juli 2019
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per eind juli 2019 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS en WFS. De legenda van de bijgewerkte brandkranen dataset is hieronder afgebeeld:
25 juli 2019
Dataset BAG huisnummers bijgewerkt
De dataset met huisnummers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat de locaties van adressen uit de BAG en de daarbij behorende attributen.
22 juli 2019
Woonplaatsgrenzen uit de BAG zijn bijgewerkt
De dataset Woonplaatsgrenzen is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag geeft de grenzen weer van woonplaatsen, met de daarbij behorende attributen zoals de naam van de plaats en de gemeente waarin de woonplaats ligt.
22 juli 2019
Dataset Dijkringen is bijgewerkt
De dataset van Dijkringen op Geo4OOV is bijgewerkt per juli 2019. Er zijn twee kaartlagen beschikbaar, één met de buitenlijnen van dijkringen en één met vlakken van de dijkringgebieden.
19 juli 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (juli 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.

Pagina's