Nieuws februari 2020

27 februari 2020
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (februari 2020) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
27 februari 2020
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (februari 2020) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
27 februari 2020
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (februari 2020) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
04 februari 2020
Algemeen Hoogtebestand Nederland versie 2 en 3 beschikbaar
Het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) is als WMTS beschikbaar via Geo4OOV. De AHN 3 is de meest recente versie maar nog niet landsdekkend. AHN2 is verouderd maar wel landsdekkend. AHN3 is beschikbaar als grid van 0.5 meter als:
04 februari 2020
Dataset met diergegevens agrarische stallen bijgewerkt en beschikbaar
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van agrarische stallen ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s.

Pagina's