Voor wie

Het belang van actuele geodata in de gehele sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt sterk toe. Geo-informatie is belangrijk als basis voor risicobeheersing, planvorming, operationele inzet, management- en bestuurlijke informatie. Maar ook in de samenwerking met vitale partners zoals Defensie, Politie, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, omgevingsdiensten, waterschappen en ProRail. Daarmee groeit de behoefte aan beschikbare en betrouwbare geodata.

Het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) is een belangrijke afnemer van de Geo4OOV-voorziening. Maar geodata is voor veel meer OOV-werk van belang.

De Geo4OOV-voorziening kan veiligheidsregio’s en haar ketenpartners helpen om de eigen regionale geodata landelijk te delen en zelf actuele en betrouwbare geodata te gebruiken. Ook het landelijke OOV-innovatieplatform iNowit maakt gebruik van de diensten van Geo4OOV. Daarnaast kunnen de Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK), het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en in de toekomst ook het Nationale Meldkamer Systeem (NMS) de geodata uit de Geo4OOV-voorziening gebruiken. Geo4OOV stemt af met andere sectorale knooppunten en basisregistraties zoals IPO voor provincies, Publieke Dienstverlening Op De Kaart (PDOK), en het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Wilt u meer informatie of met uw expertise een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op via geodata@nipv.nl