Nieuws april 2015

april 2015
Schrijfsessies programma Geo
De afgelopen weken hebben de veiligheidsregio’s samen geschreven aan een plan voor het programma Geo, daarin ondersteund door het Instituut Fysieke Veiligheid.