Nieuws november 2017

23 november 2017
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartservice van het Nieuw Handelsregister (NHR) is bijgewerkt en beschikbaar (november 2017) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Nieuw Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
20 november 2017
Dataset Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (november 2017) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is beschikbaar. De LRKP dataset bevat locaties van Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Gastouders en Buitenschoolse opvang.
14 november 2017
OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS
De kaartlagen OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar in LCMS Plot / Viewer. De kaartlagen kunnen als achtergrond kaartlagen worden gebruikt en bevatten topografische gegevens. Het beschikbare kaartbeeld strekt van Lille (F) tot Langeoog (D).
13 november 2017
Dataset Noordzee ankergebieden, windparken, buisleidingen, boorplatforms is bijgewerkt
De dataset 'Noordzee' is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat ankergebieden, boorplatforms, windparken en buisleidingen.