Nieuws

22 juli 2019
Woonplaatsgrenzen uit de BAG zijn bijgewerkt
De dataset Woonplaatsgrenzen is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag geeft de grenzen weer van woonplaatsen, met de daarbij behorende attributen zoals de naam van de plaats en de gemeente waarin de woonplaats ligt.
22 juli 2019
Dataset Dijkringen is bijgewerkt
De dataset van Dijkringen op Geo4OOV is bijgewerkt per juli 2019. Er zijn twee kaartlagen beschikbaar, één met de buitenlijnen van dijkringen en één met vlakken van de dijkringgebieden.
19 juli 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (juli 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
18 juli 2019
Dataset hectometerpaaltjes is bijgewerkt
De dataset met Hectometerpaaltjes (juli 2019) van Rijkswaterstaat langs de rijks- en hoofdwegen is bijgewerkt. De hectometerpaaltjes geven achter de hectometerwaarde aan of de paal zich aan de rechter- of linkerkant van de weg bevindt.
18 juli 2019
Grenzen netbeheerders gas en elektriciteit bijgewerkt
De kaartlaag met grenzen van Netbeheerders is bijgewerkt per juli 2019. De dataset is onderverdeeld in verschillende kaartlagen; grenzen van netbeheerders gas en grenzen van netbeheerders elektriciteit. Deze grenzen kaartlagen zijn gepslitst in een variant met watergrenzen en kustlijngrenzen.

Pagina's