Nieuws

13 januari 2022
OpenTopo en OpenSimpleTopo bijgewerkt en beschikbaar
De kaartlagen OpenTopo en OpenSimpleTopo zijn bijgewerkt en beschikbaar als WMTS via Geo4OOV en daarnaast ook als achtergrondlagen in LCMS Plot / Viewer. De kaartlagen kunnen als achtergrond kaartlagen worden gebruikt en bevatten topografische gegevens.
11 januari 2022
Tennet hoogspanningsnetwerken bijgewerkt en beschikbaar
De dataset met hoogspanningsnetwerken van Tennet is bijgewerkt per januari 2022 en beschikbaar via Geo4OOV.
29 december 2021
Veiligheidsregio- en gemeentegrenzen bijgewerkt per 1-1-2022
De gemeentegrenzen en veiligheidsregiogrenzen kaartlagen zijn bijgewerkt als gevolg van enkele gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022, en een Veiligheidsregio herindeling per eind maart 2022 omdat gemeente Weesp bij VR Amsterdam-Amstelland wordt betrokken.
29 december 2021
Kaartlaag Zelfredzaamheid bijgewerkt en beschikbaar
De kaartlaag Zelfredzaamheid is bijgewerkt per eind december 2021 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS. Voor Veiligheidsregio's is de kaartlaag ook als WFS beschikbaar.
27 december 2021
Bijgewerkte versie van Kernregistratie Objecten beschikbaar
De bijgewerkte versie (december 2021) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service.

Pagina's