Nieuws februari 2022

25 februari 2022
Kaartlaag Zelfredzaamheid bijgewerkt en beschikbaar
De kaartlaag Zelfredzaamheid is bijgewerkt per eind februari 2021 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS. Voor Veiligheidsregio's is de kaartlaag ook als WFS beschikbaar.
24 februari 2022
Bijgewerkte versie van Kernregistratie Objecten beschikbaar
De bijgewerkte versie (februari 2022) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service.
24 februari 2022
Bijgewerkte dataset RRGS en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie februari 2022.
18 februari 2022
BAG datasets bijgewerkt en beschikbaar
De datasets van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (feb-22), bestaand uit de lagen 'pand', 'ligplaats', 'standplaats' 'verblijfsobject', 'woonplaats' en de combinatie kaartlaag 'BAG Huisnummers' zijn bijgewerkt en beschik
17 februari 2022
Dataset Landelijk Register Kinderopvang is bijgewerkt en beschikbaar
De bijgewerkte versie (februari 2022) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.

Pagina's