Nieuws

april 2018
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (april 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen in het register opgenomen als kinderdagverblijf en heet het register niet langer LRKP, maar LRK.
april 2018
Bijgewerkte dataset risicogevende objecten en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie april 2018.
april 2018
Landelijke dataset brandkraanlocaties beschikbaar via Geo4OOV
Locaties van brandkranen werden tot voor kort door de diverse drinkwaterbedrijven geleverd aan de veiligheidsregio’s.
april 2018
Dataset Vaste Markeringen bijgewerkt
De dataset Vaste Markeringen (maart 2018) van Rijkswaterstaat is bijgewerkt. De datasets bevat locaties (punten) van vaste markeringen langs vaarwater.
april 2018
Datasets Drijvende Markeringen is bijgewerkt
De dataset Markeringen Drijvend is bijgewerkt (maart 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat locaties (punten) van alle drijvende markeringen langs vaarwegen.

Pagina's