Nieuws

juli 2018
WAS-sirene contouren beschikbaar
Op verzoek van vele veiligheidsregio's is er een kaartlaag gemaakt met contouren rond de locaties van WAS-sirenes. De contouren beslaan een gebied met een straal van 800 meter vanaf de WAS-sirenelocatie. Let op: de afstand van 800 meter is indicatief!
juli 2018
Dataset Fietsknooppunten is geactualiseerd
De geactualiseerde versie (juni 2018) van de dataset Fietsknooppunten is beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat het landelijke fietsroutenetwerk en de knooppunten (met knooppuntnummers) die de fietsroutes met elkaar verbinden.
juli 2018
Dataset Vaste Markeringen bijgewerkt
De dataset Markeringen Drijvend is bijgewerkt (juni 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat locaties (punten) van alle drijvende markeringen langs vaarwegen.
juli 2018
Dataset Drijvende Markeringen is bijgewerkt
De dataset Markeringen Drijvend is bijgewerkt (juni 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat locaties (punten) van alle drijvende markeringen langs vaarwegen.
juli 2018
Hoogtelijnen uit Top10NL zijn bijgewerkt
De dataset Hoogtelijnen is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset is ontrokken aan de Top10NL dataset van het Kadaster en geeft met intervallen van 2,5 meter de hoogte weer ten opzichte van NAP.

Pagina's