Nieuws november 2015

november 2015
Status Programma Geo
Het plan van aanpak voor het Programma Geo is op 25 november 2015 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veiligheidsberaad.