Nieuws november 2015

01 november 2015
Status Programma Geo
Het plan van aanpak voor het Programma Geo is op 25 november 2015 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veiligheidsberaad.