Nieuws juni 2018

29 juni 2018
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (juni 2018) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
29 juni 2018
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartservice van het Handelsregister (NHR) is bijgewerkt en beschikbaar (juni 2018) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
29 juni 2018
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juni 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
29 juni 2018
Dataset Antenneregister is bijgewerkt
De landelijke dataset Antenneregister is bijgewerkt (juni 2018) en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag bevat locaties van 45.327 zendpunten, variërend van GSM en UMTS tot LTE netwerken.
26 juni 2018
LIWO kaartlagen opnieuw beschikbaar
Geo4OOV serveert sinds geruime tijd kaartlagen van het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) van Rijkswaterstaat. Door veranderingen aan de LIWO omgeving en de Geo4OOV omgeving werden er problemen ondervonden met het serveren van de LIWO lagen.