Nieuws juli 2018

30 juli 2018
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juli 2018) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
27 juli 2018
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister (NHR) zijn bijgewerkt en beschikbaar (juli 2018) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
24 juli 2018
Dataset met diergegevens schapen en geiten per agrarisch bedrijf beschikbaar
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gegevens van aantallen schapen en geiten per bedrijf ter beschikking gesteld aan het IFV voor gebruik door de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio’s.
20 juli 2018
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per juli 2018. Locaties van brandkranen werden tot voor kort door de diverse drinkwaterbedrijven geleverd aan de veiligheidsregio’s.
20 juli 2018
Dataset Dijkringen is bijgewerkt
De dataset van Dijkringen op Geo4OOV is bijgewerkt. Er zijn twee kaartlagen beschikbaar, één met de buitenlijnen van dijkringen en één met vlakken van de dijkringgebieden.

Pagina's