Over Geo4OOV

Geo4OOV is onderdeel van het programma Geo van de veiligheidsregio’s. Dit programma maakt op haar beurt weer deel uit van het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2022 waarin alle  gemeenschappelijke activiteiten van de veiligheidsregio’s op het gebied van de informatievoorziening zijn opgenomen. Een aantal voorzieningen is al in beheer, bijvoorbeeld netcentrisch werken, inclusief het landelijk crisismanagementsysteem (LCMS).

Geo4OOV ontsluit wettelijk verplichte basisregistraties en landelijke of regionale gegevensbronnen die van belang zijn voor de werkprocessen van de veiligheidsregio’s. Denk bijvoorbeeld luchtfoto’s, waterdieptekaarten of adres- en gebouwlocaties en meteo. Bij de bedrijfsprocessen die hiermee worden ondersteund kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het analyseren van risico’s, het verlenen van adviezen, het opstellen van operationele plannen en procedures, het bestrijden van brand, het regisseren van geneeskundige opgeschaalde zorg en de besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing.
Geo4OOV is zo ingericht dat alle werkprocessen, van koud tot warm, kunnen worden bediend en dat de brondata altijd in de meest recente versie en met de afgesproken kwaliteit beschikbaar komen, voor elke GIS-applicatie in de regio.

De voorziening werkt met open standaarden en is in staat mee te groeien met ontwikkelingen rondom het gebruik van ruimtelijke informatie. De voorziening maakt het uitwisselen van geodata binnen en tussen veiligheidsregio’s en tussen veiligheidsregio’s en ketenpartners mogelijk. Zowel op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau (artikel 22 Wet veiligheidsregio’s).

Geo4OOV ontzorgt de veiligheidsregio’s doordat:

 • Namens de veiligheidsregio’s afspraken worden gemaakt met bronhouders én afnemers over levering en het gebruik van geodata.
 • Alle veiligheidsregio’s nu de beschikking hebben over dezelfde landelijk uniforme en actuele kaartgegevens.
 • Geleverde gegevens getoetst worden op kwaliteit en geschikt worden gemaakt voor gebruik in de veiligheidsregio’s.
 • Veiligheidsregio’s worden voorzien van een landelijke terugmeldfaciliteit bij het constateren van fouten.
 • Geo-informatie van (afdelingen van) individuele veiligheidsregio’s kan worden ontsloten, dus ook voor de buurregio’s.

Geo4OOV:

 • Deelt geodata op een uniforme wijze (alle veiligheidsregio’s dezelfde informatiepositie, conform VeRA)
 • Leidt tot efficiëntie in beheer en onderhoud van geodata
 • Biedt geautoriseerde toegang
 • Biedt elke bronhouder eindelijk één loket voor de gehele OOV sector
 • Kan regionale geodata landelijk beschikbaar stellen
 • Deelt geodata met ketenpartners onder heldere voorwaarden
 • Is te gebruiken in gangbare GIS-omgevingen en applicaties
 • Is 24/7 beschikbaar i.v.m. de eisen die aan het LCMS  worden gesteld
 • Is geschikt voor piekbelasting (afhankelijk van dataverbinding)
 • Biedt data die device-onafhankelijk gebruikt kan worden

 

  Wilt u met uw expertise een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op via geodata@nipv.nl