Nieuws

31 oktober 2019
Landelijke dataset brandkraanlocaties bijgewerkt
De landelijke kaartlaag met brandkraanlocaties is bijgewerkt per eind oktober 2019 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS en WFS. De legenda van de bijgewerkte brandkranen dataset is hieronder afgebeeld:
29 oktober 2019
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (oktober 2019) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
18 oktober 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (oktober 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
17 oktober 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (oktober 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.
15 oktober 2019
Dataset BAG huisnummers bijgewerkt
De dataset met huisnummers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is bijgewerkt (oktober 2019) en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat de locaties van adressen uit de BAG en de daarbij behorende attributen.

Pagina's