Nieuws

20 februari 2024
Kernregistratie Objecten Februari 2023 bijgewerkt in Geo4OOV
De bijgewerkte versie (december 2023) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service.
30 januari 2024
Brandkraan visualisatie toegevoegd
Er is een derde visualisatie toegevoegd aan de kaartlaag Objecten: brandkranen-landelijk. Deze viualisatie wordt in diverse regio's gebruikt en geeft snel een beeld van de status, ligging en diameter.  Kranen met status buiten gebruik worden grijs weergegeven.
30 januari 2024
RWS calamiteitendoorgang toegevoegd aan Geo4OOV
De RWS calamiteitendoorgangen zijn toegevoegd aan Geo4OOV. 'Cado's' zijn doorgangen in de verkeersgeleider in de middenberm die hulpdiensten doorgang moet verlenen voor het bestrijden van calamiteiten. De data is van RWS en wordt elk halfjaar bijgewerkt in Geo4OOV.
30 januari 2024
RWS hectometerpaaltjes bijgewerkt in Geo4OOV
De Rijkswaterstaat hectometerpaaltjes zijn bijgewerkt in Geo4OOV. De service / kaartlaag is te vinden onder infrastructuur: hectometerpaaltjes. Vragen of opmerkingen hierover kunnen naar geodata@nipv.nl 
23 januari 2024
Kaartlaag brandkraan locaties bijgewerkt in Geo4OOV
Landelijke dataset Brandkraanlocaties is bijgewerkt per januari 2024. De data is beschikbaar als WFS en WMS service in Geo4OOV.    

Pagina's