Nieuws

07 maart 2022
Dataset Antenneregister bijgewerkt en beschikbaar
De landelijke dataset Antenneregister is bijgewerkt (maart 2022) en beschikbaar via Geo4OOV. De kaartlaag bevat locaties van zendpunten, variërend van GSM, UMTS, LTE tot 5G netwerken.
07 maart 2022
Bijgewerkte dataset Kilometerraaien is beschikbaar
25 februari 2022
Kaartlaag Zelfredzaamheid bijgewerkt en beschikbaar
De kaartlaag Zelfredzaamheid is bijgewerkt per eind februari 2021 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS. Voor Veiligheidsregio's is de kaartlaag ook als WFS beschikbaar.
24 februari 2022
Bijgewerkte versie van Kernregistratie Objecten beschikbaar
De bijgewerkte versie (februari 2022) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service.
24 februari 2022
Bijgewerkte dataset RRGS en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV, versie februari 2022.

Pagina's