Nieuws

02 februari 2021
Hoogspanningsnetwerken van Tennet bijgewerkt en beschikbaar
De dataset met hoogspanningsnetwerken van Tennet is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV.
22 januari 2021
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (januari 2021) via Geo4OOV.
22 januari 2021
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (januari 2021) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar.
22 januari 2021
Dataset BAG huisnummers bijgewerkt
De dataset met huisnummers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is bijgewerkt (januari 2021) en beschikbaar via Geo4OOV.
22 januari 2021
Buisleidingen uit het RRGS bijgewerkt
De dataset buisleidingen uit het Risicoregister Gevaarlijke stoffen (RRGS) is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. Voorheen werden de kaartlagen Buisleidingen Gasunie en Buisleidingen Overig ter beschikking gesteld; deze buisleidingen zijn samengevoegd tot één dataset met buisleidingen.

Pagina's