Nieuws

06 januari 2020
Dataset vaste en drijvende markeringen is bijgewerkt
De datasets van vaste en drijvende markeringen van Rijkswaterstaat zijn bijgewerkt per januari 2020. De datasets bevat locaties (punten) van vaste en drijvende markeringen langs vaarwater.
03 januari 2020
Hoogspanningsnetwerken van Tennet bijgewerkt en beschikbaar
De dataset met hoogspanningsnetwerken van Tennet is bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat gegevens over hoogspanningskabels en -leidingen, masten, stations, bliksemdraden en opstijgpunten met een spanningsniveau van 110kV en hoger.
02 januari 2020
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (december 2019) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service. De kaartlagen bevatten een verzameling van objecten uit diverse landelijke registraties in één kaartbeeld.
20 december 2019
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (december 2019) via Geo4OOV. De kaart bevat gegevens uit het Handelsregister, met daarin alle bedrijven in Nederland die ingeschreven zijn bij de KVK, gecategoriseerd op sector.
20 december 2019
Dataset Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (december 2019) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is beschikbaar. De LRK dataset bevat locaties van kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang.

Pagina's