Brandkraan visualisatie toegevoegd

Er is een derde visualisatie toegevoegd aan de kaartlaag Objecten: brandkranen-landelijk. Deze viualisatie wordt in diverse regio's gebruikt en geeft snel een beeld van de status, ligging en diameter.  Kranen met status buiten gebruik worden grijs weergegeven. Hiervoor is gekozen omdat de status van deze kranen (per leverancier) sneller kan wijzigen dan de update cyclus van de landelijke kaartlaag. In de WFS service werden de kranen met status buiten gebruik al meegeleverd, hou hier rekening mee als je ze zelf verwerkt in je geo-voorziening. Vragen of opmerkingen hierover mogen naar geodata@nipv.nl