Tennet hoogspanningsnetwerken bijgewerkt en beschikbaar

De dataset met hoogspanningsnetwerken van Tennet is bijgewerkt per januari 2022 en beschikbaar via Geo4OOV. De dataset bevat gegevens over hoogspanningskabels en -leidingen, masten, stations, bliksemdraden en opstijgpunten met een spanningsniveau van 110kV en hoger.