Veiligheidsregio- en gemeentegrenzen bijgewerkt per 1-1-2022

De gemeentegrenzen en veiligheidsregiogrenzen kaartlagen zijn bijgewerkt als gevolg van enkele gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022, en een Veiligheidsregio herindeling per eind maart 2022 omdat gemeente Weesp bij VR Amsterdam-Amstelland wordt betrokken. Deze wijziging is reeds in de veiligheidsregiogrenzen kaartlaag verwerkt. De grenzen zijn ontleend aan Basisregistratie Kadaster (BRK) en zijn voorlopig. In de loop van 2022 worden de definitieve grenzen verwacht en deze worden bijgewerkt in Geo4OOV.

Van de administratieve grenzen (gemeente en provincie) datasets zijn zogenoemde 'watergrenzen' en 'kustlijngrenzen' beschikbaar. De grenzen zijn in eerste instantie zogeheten 'watergrenzen', dat wil zeggen dat de vlakken inclusief waterpartijen (meer, rivier, zee) zijn. Om de kustlijngrenzen (zonder waterpartijen) te maken zijn de watergrenzen afgesneden op de gemeentegrenzen dataset die door het CBS geleverd wordt. Zie hieronder een voorbeeld van de kustlijngrenzen (boven) en de watergrenzen (onder) van Veiligheidsregio’s.