Nieuws

20 april 2017
Dataset Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (april 2017) van de dataset van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is beschikbaar. De LRKP dataset bevat locaties van Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, Gastouders en Buitenschoolse opvang.
14 april 2017
Bijgewerkte dataset risicogevende objecten en ondergrondse buisleidingen is beschikbaar
De datasets 'Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)' en ondergrondse buisleidingen uit de Risicokaart zijn bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV.
13 april 2017
Nieuwe instructie 'Kernregistratie Objecten en QGIS: visualisatie' gepubliceerd op Geo4OOV website
De instructie 'Werken met QGIS en Kernregistratie Objecten (KRO): visualisatie' is gepubliceerd en geplaatst onder het kopje 'Tips' op de Geo4OOV website.
04 april 2017
Dataset Markeringen Drijvend is bijgewerkt
De bijgewerkte dataset Markeringen Drijvend is beschikbaar. De dataset bevat locaties (punten) van alle drijvende markeringen.
04 april 2017
Bijgewerkte dataset Kilometerraaien is beschikbaar
De bijgewerkte versie van de dataset Kilometerraaien is beschikbaar. De dataset geeft de locaties van kilometerraaien op vaarwegen van grote rivieren, kanalen en meren weer.

Pagina's