Nieuws

02 februari 2015
Kaders programma Geo
Het programma Geo is een prioritair onderdeel van het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015 – 2020. Via het programma Geo werken 25 veiligheidsregio’s aan een basisvoorziening Geo voor het leveren van geografische data.
01 februari 2015
Henri Lenferink over informatievoorziening in 2020
In vrijwel alle evaluatierapporten over incidenten of crises komt naar voren dat de informatievoorziening beter kan. In artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s staat dat de besturen van veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor een uniforme informatie- en communicatievoorziening. De veiligheidsregio’s bereiden daarom een gemeenschappelijk programma Informatievoorziening voor.
03 januari 2015
Nieuwe release Geo4OOV admin
Eind januari wordt de nieuwe release van de Geo4OOV admin module in gebruik genomen. Veiligheidsregio’s kunnen dan feature informatie analyseren en opmaken. Een behoefte die veel werd gehoord.
02 januari 2015
Inventarisatie: Brandkraanlocaties landelijk
Steeds meer veiligheidsregio’s zien graag hun brandkraanlocaties als webservice op Geo4oov.nl.
01 januari 2015
Waterdieptes Rijkswaterstaat
Gesprekken op directieniveau tussen Rijkswaterstaat en Brandweer Nederland hebben geleid tot afspraken over het uitwisselen van locatiegebaseerde datasets.

Pagina's