Nieuws

01 maart 2016
Programma GEO goedgekeurd door Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad heeft een akkoord gegeven op het programma Geo, onderdeel van het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s. De afzonderlijke veiligheidsregio’s ontvangen hiervoor een formele projectovereenkomst. Het programma Geo kent de volgende doelstellingen:
02 januari 2016
Bijeenkomst Vakgroep Geo
Op 28 januari a.s. komt de landelijke Vakgroep Geo weer bij elkaar.
01 januari 2016
Digitale Kadastrale kaart nu open data
De Rijksoverheid heeft de Digitale Kadastrale kaart per 1 januari 2016 tot open data verklaard.
01 november 2015
Status Programma Geo
Het plan van aanpak voor het Programma Geo is op 25 november 2015 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veiligheidsberaad.
01 april 2015
Schrijfsessies programma Geo
De afgelopen weken hebben de veiligheidsregio’s samen geschreven aan een plan voor het programma Geo, daarin ondersteund door het Instituut Fysieke Veiligheid.

Pagina's